Liekki on leimahtanut
 
Liekki on leimahtanut
Kautta aikain ensimmäinen kaasu ja nestepolttoainekurssi LIEKKI järjestettiin koulutustiloissamme 9.-10.11.2016. Projektiin palkattu ja koulutusmateriaalin kanssa runsaasti töitä tehnyt uusi venttiiliasiantuntijamme Matti Toikka oli syystäkin jännittynyt kuinka koulutusperheemme uusi tulokas otettaisiin vastaan.

Tuttuun tapaan, koulutuksen jälkeen kysyimme kirjallisen asiakaspalautteen ja ensimmäinen positiivinen huomio oli huikea vastaus% eli 89. Palautetta valuttiin antaa ja siten edelleen kehittää kurssiamme.


Toinen positiivinen huomio oli, että kaikki – paisti yksi - vastaajat sanoivat suosittelevansa kurssia kollegoilleen. Yksi vastaaja sanoi, ettei hänellä ole kollegaa vastaavissa tehtävissä.

Kouluarvosanaksi (4-10) kurssilaiset hyvän 8,34.

”Mentiin oikeasti hieman pintaa syvemmälle polttoaineissa. Yllättävä letkeä toiminta/ohjaus kurssin aikana. ”
”Esitykset olivat pääosin hyviä. Järjestelyt loistavat. Vapaa ilmapiiri ja hyvät vetäjät, joita monia. ”
”Asiat esitettiin selkeästi ja ymmärrettävästi. ”

Tämä kahden päivän kurssi koostui useasta ala-aiheesta, josta kustakin saatiin erinomaista palautetta, mikä auttaa meitä jatkokehittämään kurssia edelleen. Koska teoriapohjainen opiskelu pelkästään on varsin raskasta, niin tälläkin kertaa rikoimme koulutusjaksoja mm. pelaamalla kurssille varta vasten luotua metaanipeliä.

”Peli toimi hyvänä välikevennyksenä ”

Yksittäisistä osiosta tällä kertaa suosituimmiksi nousivat hätäpikasulkuventtiiliosio, prosessiturvallisuutta käsittelevä osio , Atex-osio sekö hajapäästöjä ja emissiota koskeva osuus.

Asiakaspalautteessa koulutus kiteytettiin hyvin näin

”Hyvä alku, kannattaa kehittää hommaa eteenpäin.”

Ja juuri näin me teemme. Kehitysehdotukset puntaroidaan läpi. Lisätään ohjelmaan ja koko komeus on tarkasteltavana 29.3.2017 kun seuraava LIEKKI-koulutus alkaa.
Saa muuten ilmoittautua.

 

Yhteyshenkilö

Matti Toikka
Laatupäällikkö