Lauhteenpoistimen kuntokartoitus – investointi energiasäästöön
Vuotavien lauhteenpoistimien kartoitus ja huolto maksavat itsensä takaisin vain muutamassa kuukaudessa.

40 vuoden kokemuksemme mukaan laitosten lauhteenpoistimien säännöllisellä mittauksella ja huollolla saadaan vuosittainen vikaprosentti pudotettua hyvinkin 2-4:ään.

Vikaantuessaan lauhteenpoistin voi jäädä asentoon, jossa se ei poista lauhdetta. Tämä ilmenee prosessihäiriönä, kun järjestelmä jää vesilastiin.

Lauhteenpoistimen tehtävä

Lauhteenpoistimen englanninkielinen termi ”steam trap”, vapaasti käännettynä ”höyryloukku”, kuvaa varsin hyvin lauhteenpoistimen toiminnallista tarkoitusta. Selkosuomeksi se tarkoittaa, että mikäli lauhteenpoistin on oikein valittu ja ehjä, sen läpi ei mene yhtään pisaraa tuorehöyryä. Koulutuksissa korostamme mielellämme tätä ”ei yhtään pisaraa”, sillä lauhteenpoistimen jälkeinen paisuntahöyry saattaa olla merkki myös jostain muusta – mitä varten tulee ymmärtää, kuinka lauhde käyttäytyy tullessaan matalampaan paineeseen. Tästä kerromme tarkemmin LABRA höyry- ja lauhdekoulutuksissamme.

Lauhteenpoistin voi vikaantua myös niin, että se jää läpipuhaltavaksi. Tällöin se muuttuu energiaa hukkaavaksi energiasyöpöksi.

Kasvavat huolto- ja energiakustannukset

Kun lauhteenpoistin vuotaa tuorehöyryä lauhdelinjaan, lisääntyvät kunnossapitokustannukset. Tuorehöyry synnyttää lauhdelinjassa vesi-iskuja, jotka taas aiheuttavat putki- ja laiterikkoja. Tuorehöyry kuluttaa lauhdelinjassa putkia sekä aiheuttaa niin sanottuja turhia huoltokustannuksia, jotka voitaisiin välttää säännöllisellä lauhteenpoistimien mittaamisella ja nopealla korjaamisella.

Suurin murhe laitoksen kannalta on kuitenkin energiahukka

Blogissamme ”Lauhteenpoistimien mittaus eli kuntotarkistus” kerromme, millä eri tavoin lauhteenpoistimien kuntoa voidaan seurata. Me käytämme tähän tehtävään erityisesti valmistettua Gestra AG:n vuodonilmaisinta. 

Mittauksen yhteydessä sovimme asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti, kuinka mittaus raportoidaan. Perusraportissa kerrotaan muun muassa aina myös vuotavan lauhteenpoistimen aiheuttama energiahukka. Kun asiakas tietää, minkä hinnan hän höyrystä maksaa, on helppoa laskea vuotavasta lauhteenpoistimesta aiheutuvan energiahukan rahallinen arvo - ja tämä siis ilman ylimääräisiä kunnossapitokustannuksia. 

Niiden asiakkaidemme osalta, joille olemme tehneet kyseisen laskelman yhdessä loppuun saakka, on lauhteenpoistinkartoituksen ja huollon takaisinmaksuaika ollut tyypillisesti 2-3 kuukautta. Nyt kun energianhinta on monessa tapauksessa kolminkertaistunut, niin takaisinmaksuaika on pudonnut viikkoihin. Viimeistään nyt, sydäntalven kynnyksellä, on aika tehdä lauhteenpoistinkartoitus ja huoltaa energiasyöpöt lauhteenpoistimet.

Tiedustele lauhteenpoistintenne kuntokartoitusta toni.ristila@konwell.fi tai +358 45 857 4899

Lue lisää mittauspalvelustamme

Yhteyshenkilö

Toni Ristilä
Huoltopäällikkö