Laajan asiakas­tyytyväisyys­tutkimuksen 2021 tulokset
Konwell teettää joka toinen vuosi asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa kysytään onnistumistamme kaikilta asiakasrekisterissämme olevilta, noin neljältätuhannelta henkilöiltä. Vuonna 2021 kysely toteutettiin 12.-22.10. ja se oli järjestyksessään seitsemäs. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 317 asiakastamme.

Jatkuvuus tuo tutkimukseen luotettavuutta

Tutkimuksen tärkein arvo kannaltamme on saada paitsi arvionne siitä, kuinka hyvin olemme työssämme onnistuneet, niin kuulla niitä hiljaisia signaaleja, kehityskohteita, joihin meidän tulisi jatkossa kiinnittää paremmin huomiota. Tutkimus peilaa historiaan, mutta katseen on oltava tulevaisuudessa.

Pidämme arvokkaana, että kysely on voitu toteuttaa samankaltaisena jo usean vuoden ajan. Näin saamme sekä tietoa nykyhetkestä, että osaamme peilata vastauksia myös menneeseen. Katsoa, onko parannuskohteisiin tehdyillä toimenpiteillä ollut vaikutuksia? Ollaanko vahvuuksista onnistuttu pitämään kiinni? Tarkemman analyysin tämän vuoden tutkimuksesta voit lukea markkinointipäällikkö Jouni Liimataisen blogista ”Konwellin kanssa ei tarvitse jäpittää – asiakastyytyväisyystutkimuksen 2021 tulokset”.

NPS-lukumme on nyt 70

Asiakkaidemme mielestä vahvuuksiamme ovat edelleen teknisesti laadukkaat tuotteet, myyjien henkilökohtainen tekninen tietotaito ja kyky tekniseen konsultointiin sekä palvelualttius.

Tämä kärki on pitänyt asemansa vuodesta toiseen ja jopa vahvistunut.

Asiakastyytyväisyyden kasvusta kertoo myös uusi NPS-lukumme, 70!

Tiiviinä yhteenvetona voidaankin todeta, että yleinen tyytyväisyys toimintaamme kohtaan on kasvanut!

NPS-luku tai suositteluindeksi lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta: NPS = (%-osuus suosittelijoista) – (%-osuus arvostelijoista). Meidän tapauksessamme peräti 72% vastaajista oli valmis suosittelemaan meitä kollegoilleen. Kaksi prosenttia kirjattiin arvostelijoiksi ja loput neutraaleiksi, joita ei siis huomioida NPS-lukua määritettäessä.

Tätä palautetta arvostamme suuresti ja se motivoi jatkamaan kehitystyötä kaikilla osa-alueilla.


Vastaajakilpailun palkinnot

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille, sekä toki myös teille, jotka olette antaneet palautetta pitkin kulunutta vuotta. Ja aiemminkin. Se on kehityksen perusta ja kannustamme tähän jatkossakin.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen vastaajien kesken arvottiin pieni osallistumispalkinto. Onnekkaita olivat Ilkka Auramarinesta, Risto ja Toni Valmet Technologiesilta, Kaisa Oilonilta selä Jari Tamico Finlandilta.

Yhteyshenkilö

Jouni Liimatainen
Markkinointipäällikkö