”Kouluttajat osasivat sopeuttaa opetustaan tilanteen mukaan”
 
”Kouluttajat osasivat sopeuttaa opetustaan tilanteen mukaan”
Kevään 2017 höyry- ja lauhdekoulutus LABRA pidettiin 19.-21.4. ja tavoillemme uskollisena kysyimme koulutettavilta palautteen. Kurssi oli loppuunmyyty eli osallistujia oli 19 ja heistä palautteen kirjoitti 16 henkeä.

Tätä taustaa vasten saatu yleisarvosana 9,25 vetää nöyräksi.

Vastausprosentti erinomainen 84, mikä kielii omalta osaltaan koulutettavien mielenkiinnosta kurssia kohtaan. Etenkin kun muistaa, että kurssin aihe ei ole ihan niitä kevyimpiä ja tiukkoja koulutuspäiviä on peräti kolme.

Samoin sanallinen palaute:

” Selkeästi ja hyvin järjestetty koulutus. Hyvät esimerkit. Hyvä materiaali”

”Koulutuksen vetäjät olivat todella asiantuntevia ja hyviä koulutuksen vetäjiä. Tarjoilut olivat todella hyvin järjestetty ja kaiken kaikkiaan mukava ja rento ilmapiiri olivat hyvin toteutettu.”

”Asiat käytiin selkeästi alusta asti läpi. Mielestäni teoriaosuudet olivat todella hyviä ja kattavia.”

”Konkreettinen ja selkeisiin asioihin keskittyvä kurssi. Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.”

”Lähestymistapa oli käytännönläheinen ja rytmitys onnistunut.”

Käytännönläheisyys - sai paljon konkretiaa nähtäväksi. Muutenkin erittäin hyvässä hengessä edettiin ja järjestelyt olivat toimivat. Hotelli, kyyditykset, ruokailut jne. Jäi ns. hyvä maku suuhun monellakin tapaa.”

”Kurssin järjestelyt oli hoidettu esimerkillisesti ja asiat käytiin läpi selkeästi ja johdonmukaisesti. Teorian ja käytännön yhdistäminen onnistui hyvin tällä kurssilla. Höyryauto antoi hyvän kuvan siitä miten erilaiset laitteet toimivat käytännössä.”

”Erinomaiset kouluttajat, jotka osasivat sopeuttaa koulutusta yleisön ymmärryksen mukaan. Kouluttajat halusivat myöskin aina varmistaa, että kaikkiin yleisön kysymyksiin saatiin kunnollinen vastaus. Tauotus ja koko tapahtuman läpivienti oli hyvin rytmitettyä.”

”Innostava, mielenkiintoinen ja tosi hyvä kurssi, paras missä olen ollut.  Ei tylsistyttänyt missään vaiheessa. Hyvin vedetty ja sopivasti huumoria seassa.”

Kuten mainittua koulutus on varsin monipuolinen. Se pitää sisällään höyryn ja lauhteen teoriaa, erilaisia ryhmä- ja harjoitustöitä, joissa kartoitetaan opittua. Yksityiskohtaista tietoa erilaisia höyry- ja lauhdeventtiileistä ja käytön esimerkkejä haasteista ja todellisista ongelmatilanteista, kuten vesi-iskuista. Tavoitteena on ryhmäyttää kurssilaiset ja heidät jakamaan omia käytännön esimerkkejä, sillä kuten tiedetään ovat höyryprosessit laitoksen koosta ja luonteesta riippumatta yllättävän samankaltaisia.

Vastaajista 14 kertoo suosittelevansa kurssia kollegoilleen ja kaksi kertoo, että heillä ei ole yrityksessään kollegoita vastaavissa tehtävissä.