Konwell-puheenvuorot Energia-messuilla
Puhetta kuullaan sekä LNG:n putkistomateriaaleista että ylimääräisen höyryn muuttamisesta sähköksi

Osallistumme 25.-27.10.2022 Tampereella järjestettäville Energia-messuille. 40-vuotisjuhlien ohella jaamme asiantuntemusta myös estradilla, kun Konwellin laatupäällikkö, eli allekirjoittanut, pitää VOIMA-lavalla kaksi puheenvuoroa. Esitysten välillä löydät meidät osastolta A719. 
 

Kryogeniikan väliaineille omat materiaalit

Ensimmäisessä esityksessä käsittellään aihetta Materiaalit kylmien väliaineiden putkistovarusteissa. Kylmyys tuo suuren haasteen materiaalivalintoihin. Esimerkiksi “vuoto ennen murtumaa” -periaatteen mukaisesti painelaite ei saisi haljeta vuodon sattuessa, vaan sen pitäisi murtua sitkeästi. Tavallinen hiiliteräs haurastuu kylmässä, kun taas ruostumaton teräs kestää paremmin. Haurastuminen pätee myös kumiin, joka saattaa jäätyä kylmässä. Iskusitkeyskokeella voidaan testata materiaalien toimintakykyä kylmässä.

Hyvänä esimerkkinä aiheen ajankohtaisuudesta voidaan ottaa LNG:n eli nesteytetyn maakaasun käytön todennäköinen roima lisääntymään tulevaisuudessa. LNG:n kiehumispiste on jo noin -160°C, joten putkistovarusteiden materiaaleissa pitää noudattaa tarkkaa harkintaa.

Esitys antaa arvokasta tietoa materiaalivalintojen suhteen, mukaan lukien muoveista ja kumista (elastomeerit ja polymeerit). Tervetuloa kuuntelemaan ja oppimaan uutta. 

Aihe: Materiaalit kylmien väliaineiden putkistovarusteissa
Paikka: VOIMA-lava, A-halli 
Aika: tiistai (25.10.) klo 15.20 
 

Energian säästäminen mikroturbiinilla 

Torstain puheenvuoron aihe on Höyrymikroturbiinilla sähköä pienestä lämpölaitoksesta. Käymme läpi, kuinka pienessä lämpölaitoksessa voidaan tuottaa sähköä ohjaamalla ylimääräinen höyry mikroturbiiniin. Näin paine ei katoa putkiin, vaan energia saadaan talteen. Syntynyttä sähköä voidaan käyttää omaan tarpeeseen tai myydä sähköverkkoon. Esittelyssä ovat alle 3 MW mikroturbiinit. Ne sopivat hyvin pienempiin höyryä tuottaviin laitoksiin, joiden päätehtävän ei tarvitse olla sähköntuotanto. Tule kuuntelemaan ja nykimään esityksen jälkeen hihasta. 
 

Aihe: Höyrymikroturbiinilla sähköä pienestä lämpölaitoksesta
Paikka: VOIMA-lava, A-halli 
Aika: torstai (27.10.) klo 10.20 

Yhteyshenkilö

Matti Toikka
Laatupäällikkö