Konwell ja Suomen Kaasuyhdistys yhteistyöhön
 
Konwell ja Suomen Kaasuyhdistys yhteistyöhön

Suomen Kaasuyhdistys on kaasualan edunvalvoja ja asiantuntija.

Toiminnallaan yhdistys kehittää Suomen kaasualaa suuntaan, jossa maakaasua, biokaasua ja niihin rinnastettavia energiakaasuja toisiaan tukien ja täydentäen hyödynnetään monipuolisesti ja maantieteellisesti laajasti, ja jossa tarvittavia kaasualan laitteita tai palveluita on kattavasti saatavilla.

Toiminnassaan Suomen Kaasuyhdistys haluaa jatkuvasti parantaa omaa jäsenpalveluaan. He ovat nähneet Konwellin asiantuntemuksen kaasujärjestelmiin liittyvien teollisuusventtiilien ja kenttälaitteiden osalta sekä kuulleet kiitettävää palautetta järjestämistämme koulutuksista.

Kaasuyhdistys kouluttaa järjestää kaksi kertaa vuodessa kahden päivän koulutuksen käytönvalvojille, ja uuden yhteistyösopimuksen mukaisesti he hyödyntävät keväästä 2017 alkaen tietotaitoamme koulutuksissaan.

Osiossamme keskitytään venttiileiden ja kenttälaitteiden teknisiin erikoisominaisuuksia verraten niitä säädöksiin, joita tulee huomioida, kun laitevalintoja tehdään kaasujärjestelmiin.

 

Yhteyshenkilö

Kai Heinänen
Varatoimitusjohtaja