Boka kondensatavledningens högskola- nu även på svenska!
GESTRA demostrationsvagn för ång- och kondensatsystems MOBILER PRÜFSTAND i Finland 16. - 27.4.2012

Gestra mobila demostrationsvagn, Mobiler Prüfstand, för ång- och kondensatsystem har besökt Finland regelbundet i 30 år.
Vid detta mobila laboratorium lärde vi år 2010 mer än 300 kunder grunderna till ång- och kondensatsystem.

De förbättringsförslag som vi fått från tidigare skolningar har vi noterat och tar bättre i hänsyn till vilken grupp skolningen är riktad till
- tekniska specialister
- planerare
- arbetsledare
- service personal
- personalen i hela fabriken

I gruppen ryms 25 personer. Platserna fylls i anmälningsordning.

Exempel på program tidtabell:

Teoridel 9.30- 12.30
- ång- och kondensatteori
- olika typer av kondensatavledare, skillander och val
- prosessens inverkan på kondensatavledningen
- avluftning av ång- och kondensatsystem
- installations exempel
- funktions övervakning, funktions störningar
- förhands service

Lunch 12.30- 13.30

Praktiska delen 13.30-15.00
- ångfällans funktion- olika typer
- ångfällans funktion vid störningar
- luft i ångsystemet
- funktions övervakning

Citat av kundernas utlåtande för kursen: "grundligt uttänkt paket... , många frågor fick sitt svar..., bra paket med engagerade föreläsare...,utmärkt skolningsmaterial..., en oerhört fin skolning..."

Boka en skolning för ditt företag!

Pris och tilläggs information:

Yhteyshenkilö

Pia Heinänen
Toimitusjohtaja