Asiakastyytäisyyskyselyn tuloksia
Päivitimme kolme vuotta sitten tehdyn laajan asiakastyytyväisyystutkimuksemme ja saimme runsaasti palautetta, reilusti yli 300 vastausta.

Tutkimuslaitoksen mukaan hyvä vastausaktiivisuus on jo kiitoksen arvoinen, mutta erityisesti lukuisat ja analyyttiset, avoimet vastaukset ovat osoitus halukkuudesta rakentaa kanssamme entistä parempaa yhteistyötä. Positiivista palautetta saimme 205 vastauksessa (alla tekstianalyysiohjelmalla tehty yhteenveto vastauksistanne) ja kritiikkiä ja kehityskohteita vastauksissa oli 89 kappaletta. Paneudumme kommentteihin vielä kesän aikana tarkemmin, mutta silmiin nousi toive saada 3D-malleja kotisivuillemme. Projekti siltä osin on jo käynnissä ja ARI-venttiilien 3D-kuvia saamme esille jo lähiaikoina.

Tulokset kertovat, että vahvuutemme ovat säilyneet samoina, sillä kärjessä ovat  kuten kahdessa edellisessäkin kyselyssä, tekninen ammattitaito, palvelualttius ja teknisesti korkeatasoiset tuotteet.

Ilahduttavaa oli myös se, ettei mitään osa-aluettamme arvostettu heikoksi, sillä asteikolla 1-4 alhaisin tulos oli tuotteidemme hinnoittelu keskiarvolla 2,81. Keskiarvon 3,0 saivat jälkihuolto (after sales) ja internetistä saatava tieto. Jälkihuollon osa-aluetta ollaan kehittämässä ja uskomme, että saamme siitä jatkossa hyvän lisän palvelukokonaisuuteemme. Internetin osalta on positiivista nähdä, että saatu arvosana on selkeästi parempi kuin edellisellä kerralla. Avoimet kommentit kuitenkin osoittivat, että työtä täytyy jatkaa. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistujia arvokkaista vastauksista.

Yhteistyöstänne kiittäen toivotamme aurinkoista kesää!

Oy Konwell Ab