Gaaside ja kütuste kursus "Leek"

KONWELLi koolituste paketti on lisandunud uus kursus LEEK. See on kontsentreeritud baaskoolituse pakett, mille käigus õpitakse tundma erinevaid kütuseid ja energiagaase ning nende seadmevalikuga seotud omadusi ja seadusesätteid.

Koolituskava hõlmab lisaks traditsioonilisematele kütustele teavet ka LNG, tänapäevaste biogaaside ja alkoholide kohta. Koolituse läbijad tunnevad kütuseid ning nende käitlemisel vajalikke ventiile ning mõõte- ja turvaseadmeid.

ATEXi direktiiv muutus – mida see tähendab?

Uus plahvatusohtlike ruumide ATEXi direktiiv jõustus 20.4.2016. Koolituse käigus käsitletakse peamisi muudatusi ja antakse uusimaid juhiseid ohutuks seadmevalikuks.

Kellele

Koolitus on suunatud energiagaaside ja kütustega töötavatele käidukontrollijatele, operaatoritele, projekteerijatele ja hooldetehnikutele.

Koolitus on üles ehitatud nii, et osaleda saab ka väiksemate baasteadmistega. Teemasid käsitletakse siiski sedavõrd detailselt, et ka pikemat aega alal tegutsenutele leidub uut teavet.

Eesmärgid

Koolituse eesmärk on süvendada osalejate teadmisi energiagaaside ja vedelkütuste süsteemide ja nende puhul kasutatavate seadmete osas. Põhjalikumad teadmised aitavad arendada töökeskkonda varasemast kvaliteetsemaks, ohutumaks ja tootlikumaks. 

Lugege osaleja hinnangut esimesele LEEGi koolitusele 2016. aasta sügisel.

Koolituspäevad: 29.-30.3.2017 

Koht: Oy Konwell Ab, Ruosilantie 10, 00390 Helsinki

Lisateave: Matti Toikka, tel 040 500 4746, matti.toikka@konwell.fi

Registreerimine: Kaija Airaksinen, tel 09 89464818, 040 5800904, kaija.airaksinen@konwell.fi

Kursuse sisu
  • Traditsioonilised kütused
  • LNG, biogaasid ja alkoholid
  • Kütuste käitlemiseks vajalikud ventiilid ning mõõte- ja turvaseadmed
  • ATEXi direktiiv
  • Oy Konwell Ab, Ruosilantie 10, 00390 Helsinki
  • 11.4.2018–12.4.2018
  • 2 päeva
  • 680 € osaline, kaks päeva €
    + km 20%
Kouluttajat
Matti Toikka
Tekninen asiantuntija