Kursused

Konwelli koolituste aluseks on rohkem kui 200 inimtööaasta jooksul kogutud kogemused erinevate tööstusprotsesside osas. See annab koolitustele praktilisust ning võimaldab tuua näiteid otse argielust. Koolitused toimuvad vastastikuse suhtlemisena, mis võimaldab keskenduda antud gruppi huvitavatele teemadele, unustamata siiski ka üldteavet. Koolituspakett viiakse läbi mõnusalt lõbusas atmosfääris.

Kursused

Gaaside ja kütuste kursus "Leek"

KONWELLi koolituste paketti on lisandunud uus kursus LEEK. See on kontsentreeritud baaskoolituse pakett, mille käigus õpitakse tundma erinevaid kütuseid ja energiagaase ning nende seadmevalikuga seotud omadusi ja seadusesätteid.

LOE LISA
Spetsialistikursus Gestra

Varasemalt õpitud teooriat korratakse spetsialistikursustel ning näitlikustatakse koolituste tarbeks loodud laboris, Saksamaal.

LOE LISA
Üldkursus Träppi / Gestra Mobiler Prüfstand

Kursusel pakutakse üldteadmisi kondensaadisüsteemide ja seadmete kohta.

LOE LISA