Lahti Energia Oy on nimele vastavalt Lahti piirkonnas tegutsev energiaettevõte, mis tarnib Suur-Lahti tööstuspiirkonnale kaugsoojust ning tütarettevõtte LE-Sähköverkko Oy kaudu veelgi laiemale piirkonnale elektrit.

Tootmises on Lahti Energia panustanud suuresti keskkonnasõbralikku energiasse. Ettevõte on muuhulgas ehitanud maailma esimese energiajäätmeid kütusena kasutava jõujaama. Kütustena kasutatakse taaskasutatavaid kütuseid, maagaasi, kivisütt, puitu ja biogaasi.

Lahti Energia peab töötajate oskusi ja pidevat arenemist üheks enda edukuse võtmeteguriks. Auru- ja kondensaadialaste koolituste koostööpartneriks on valitud Oy Konwell Ab.

"Saatsime esmalt ühe meie tehnilise töötaja Konwelli kolmepäevasele LABRA koolitusele ning kuna tagasiside oli suurepärane, on nüüdseks sama koolituse läbinud kõik meie töötajad,“ kiidab jõujaama hooldusmeister Osmo Niskanen. „Sel sügisel oli lõpuks mu enda kord ja võin hea meelega tõdeda, et teistel oli õigus. Kolmepäevasel koolitusel käsitleti auru ja kondensaadiga seotud teemasid vägagi põhjalikult nii komponentide kui ka süsteemide tasemel. Suudame nüüd kõigil aladel oma klientidele parimaid oskusi pakkuda. Võin omalt poolt kindlasti soovitada Konwelli koolitusi ka teistele ettevõtetele."