Koolitus on teadmiste jagamine ja koostöö spetsialistidega

Kui koolitusi on palju, esitatakse koolitajatele suuri nõudmisi.
- Meie koolitused võib jagada kahte ossa. Osa koolitustel osalejaid otsib lisateavet oma praeguste tööülesannete paremaks täitmiseks. Nende tehniliste teadmiste tase võib olla üsnagi kõrge. Teine osa otsib teavet täiendõppeks või täiesti uuel erialal alustamiseks. Sellisel juhul peab koolitustel keskenduma uute teadmiste õpetamisele,“ selgitab koolitusjuht Jukka Kauppinen AEL-ist. - Ühiseks jooneks on siiski see, et kõik koolitatavad on oma ala spetsialistid. See asjaolu on aluseks kõigi koolituste sisu planeerimisel.

Aastakümnete jooksul kogutud kutseoskused koolituse aluseks

Vanemmehaanik Jukka Kauppinen on ise tunnustatud spetsialist. Tal on kolmekümne aasta jooksul saadud töökogemused rohkem kui 50 jõujaamas neljas eri riigis. Kauppinen on kirjutanud neli aastat raamatut turbiinitehnoloogiast. AMK-Kustannus Oy avaldab raamatu 2018. aasta jaanuaris.
- Vana rahvatarkus ütleb, et päris kõike ka pole vaja ise teada. Piisab, kui teada, kust vajalikku infot otsida, tõdeb Jukka Kauppinen.
- Õpilaste koolitamisel on otstarbekas koostada koolituspakett selliselt, et vajalike erialade spetsialistid räägivad oma erialadest. Näiteks oleme kogenud, et Konwellis on vägagi põhjalikud teadmised tööstusventiilidest ning auru- ja kondensaadisüteemidest. Soovime koolitustel neid teadmisi ja oskusi ära kasutada," lisab Kauppinen. - "Olen rõõmus, et koostöö Konwelliga on juba aastaid sujunud ladusalt, reageerides kiiresti erinevatele olukordadele," leiab vanemmehaanik Jukka Kauppinen.

Kutseoskuste edendaja, spetsialistide koolitaja

AEL on 1992. aastal asutatud Soome juhtiv tehnikaalaseid koolitusteenuseid pakkuv ettevõte. AEL koolitab tööstuse ja tehniliste teenindusalade spetsialiste, eksperte ja juhte. AEL pakub ettevõtetele arendamis- ja koolitusteenuseid ning avatud ja ettevõttepõhiseid koolitusi. 2015. aastal osales AELi peaaegu 1900 korraldatud koolitusel ligikaudu 17 000 täiskasvanut.