Konwell ja AEL alustasid koolitusalast koostööd
Konwell on aastaid tegutsenud lektorina AELi kursustel, edastades enda erioskusi. Tõhus koostöö sai alguse 13.2.2017, kui kahe ettevõtte vahel sõlmiti koolitusalase koostöö leping, mis hõlmab ka ühist erikoolituste pakkumist tööstusettevõtetele.


Tegevdirektorid Kari Juntunen (AEL) ja Pia Heinänen (Konwell) lepingut allkirjastamas.

AEL on tehnikaala koolitajana Soomes legendaarseks muutunud ettevõte, kelle koolitustel osaleb igal aastal ligikaudu 17 000 inimest. AELi tegevdirektor Kari Juntunen tuletab siiski meelde, et koolituste osas tuleb olla pidevalt ärksa meelega ja kohandada neid tööstuse muutuvate vajadustega. Sellekohaseks näiteks on ka koolitusalase koostöö alustamine Konwelliga. „Aastaid kestnud hea koostöö on tõendanud Konwelli häid teadmisi ja oskusi, mida soovime edaspidi oma koolitustes veelgi tõhusamalt ära kasutada,“ tõdeb Kari Juntunen.

Eesmärk on pakkuda klientidele paremat energiaalast koolitust ja terviklikumat teabepaketti. Esimene kursus, mis viiakse üheskoos läbi novembris, on auru- ja kondensaadiala spetsialistidele suunatud praktikapõhine koolitus Bremenis Saksamaal.

Ka Konwellis suhtutakse koostöölepingusse rahulolevalt.  Konwelli üheks tugevuseks on ettevõttesse kogunenud põhjalik oskusteave tööstuse erinevate protsesside osas ning neid praktilise tegevuse kaudu saadud kogemusi jagatakse meeleldi ja õppijatele. Konwelli koolitustegevuse eest vastutav Jussi Blom on osalenud koolitajana erinevatel AELi kursustel ja ta on nende kursuste korraldusega rahul. “Koolitusele tulles võib olla kindel, kõik abivahendid on korras. Taustatöö on tehtud professionaalselt ja kõik koolitatavad on innustunud osalema. See sõltub juba koolitaja oskustest, kuidas tema osa õnnestub,“ muigab Jussi Blom.

Nii AELi kui ka Konwelli iseloomustab soov muuta koolitus meeldejäävaks kogemuseks. Õppimine ei pea olema range. Vastupidi – mõnus atmosfäär suurendab õppimissoovi ja tõhustab suhtlemist. Seda saab tulla kogema näiteks meie ühisele spetsialistikursusele Gestras Bremenis 29.11-30.11.

Lugege lisaks AELi pressiteadet