ORC madalsoojuse jõujaam

ORC madalsoojuse tehnoloogia põhineb heitsoojuse salvestamisel ja selle kaudu rohelise hajutatud elektritootmise kontseptsioonil, mille abil saab parandada tööstuse energiatootmist ning kulutõhusust.

Madalsoojuse jõujaama eelisteks on lihtne kasutatavus, pikk kasutusiga ning madalad kasutus- ja hoolduskulud.

Tehnoloogia aluseks on traditsioonilise auruturbiini töö. Kõrgsurvelise veeauru entalpia muudetakse mehaaniliseks jõuks, mis turbiini kaudu ajab ringi generaatorit. ORC-tehnoloogia puhul kasutatakse orgaanilist protsessiainet, mille aurustumistemperatuur on veest madalam. Sellisel moel saab energiaallikana kasutada tööstuses tekkivat madala temperatuuriga heitsoojust.

Kütuseks võivad olla biomassid, jäätmed, eri protsesside heitsoojus nagu nt madala rõhuga aur, kuum vesi ja maasoojus ning muud piisavat temperatuuritaset omavad soojaallikad. Temperatuurivahemik on 70–150°C ja mooduli suurus  10 kWe – 5 MWe.

Orgaaniline protsessiaine, mis ringleb suletud süsteemis, on keskkonnale ohutu, mittesüttiv ning mittemürgine. Aine ei tekita ka probleeme turbiinile ja määrib liikuvaid objekte veest paremini.

ORC–tehnoloogia soojaallikad

Heitsoojuse allikad:

  • Mootorid (gaas, biogaas, diisel)
  • CHP-üksused
  • Madala rõhuga aur (heitsoojus)
  • Tööstusprotsessid: terasetootmine, klaasitootmine
  • Põlemisprotsessid: biokütused, jäätmepõletusjaamad
  • Naftakeemia tehased
  • Jõujaamad

Maasoojusobjektid, kaugküte


Vedelikud ja gaasid

Kontaktisik

Risto Bernstein
müük Eestis, Lätis, Leedus
Priit Zukker
müük Eestis, Lätis, Leedus