Alustasin Konwelli logistikajuhina tööd 2015. aastal. Esimesed kuud kulusid praeguse tegevusega tutvumiseks ja selle võrdlemiseks oma visioonidega. 2016. aastal saabus aeg alustada konkreetsema tegevusega.

Logistika eesmärk on viia õige toode klientidele õigesse kohta õigel ajal võimalikult väikeste kuludega ja soovitud teenindustasemel. Kliendi silmis tähendab see kokku lepitust kinni pidamist ja selle kaudu usaldusväärust.

Suurimad uuendused puudutasid tegevusjuhtimissüsteemi ning veodokumentide haldamist. Tegevusjuhtimissüsteemi muutused võimaldasid tegevust tõhustada ja kiirustada protsesse vastuvõtmisel ning klienditellimuste osas. Samal ajal tegevusjuhtimissüsteemiga võtsime kasutusele uue süsteemi, mille abil sai muuta veodokumentide väljastamise automaatseks. See uuenaud võimaldas tõhustada ka veodokumentide haldamist.

Eelnevalt nimetatud muudatustele eelnes laos suhteliselt laialdane kaubaartiklite täpsustamine koos laokohtade ülevaatamisega ning nende ühendamine tegevusjuhtimissüsteemiga. Suurim kasu saadi komplekteerimises ja artiklite leidmisel süsteemist koos laokohtadega.

Uuendasime ka lepinguid erinevate tarnijatega, nt pakendamise, kinnitamise ja puidutarnimise alal.

Taaskasutame oma tegevuses pakendeid võimalikult efektiivselt.

Kui kord juba muutusi tegema hakkasime, siis vahetasime ka 50% tõstukeid välja kodumaiste mudelite vastu.

Võtsime kasutusele seni kasutuseta olnud ruumid ning suurendasime kaubaaluste riiuleid, mis andis juurde alusekohti. Neid on nüüd kokku ligikaudu 1000 FIN-alusele. Alusekohtade lisamise kaudu saime vastavalt kvaliteedistandardile uuendada ka saabuva ja väljuva kauba alasid.

Teine uutest laokohtadest saadav kasu on võimalus suurendada kaubaartiklite arvu. Kuigi logistikajuhina sooviksin seda hoida minimaalsena, hindan siiski Konwelli teenindusfilosoofiat hoida väga suurt tooteladu, et kiirete tarnete korral saaksime teenindada kliente tõhusalt ja paindlikult.

Muutsime ka inventuure uuendatud tegevusjuhtimissüsteemile vastavalt ühest kuue korrani aastas. Sellest saadav kasu väljendub hilisemate selgituste vähenemises.

Ka tegevusviisides tegime väiksemaid muutusi, mis oli muudatusprotsessi ehk isegi kõige keerukam osa, sest laopersonal on ettevõttes töötanud pikka aega ja harjumuspäraseid tööviise võib alguses olla raske muuta. Teisest küljest aga, kui kõik märkavad, et asjad sujuvad kiiremini, ohutumalt ja kontrollitumalt, ei kipu keegi ka vana juurde tagasi.