Jänesekäpp turvaseadmena
Klient võttis ühendust. Torustikus oli tekkinud põleng ja nende ise seadistatud leegitõkesti ei olnud toiminud, vaid leek jätkas torustikud teed, tekitades suuri kahjusid. Nüüd oleks tulevikuks vaja turvalisemat lahendust.

Nii ta on. Turvaseadmetega tegelemine on keerukam kui näiteks ventiilidega, sest turvaseadmed kas töötavad või mitte. Ventiil võib ka olla valesti dimensioneeritud – näiteks takistab voolamist – kuid sellele vaatamata toimib kuidagi ikkagi. Mitte kõige optimaalsemalt, aga toimib.

Leegitõkestit ei saa valida kriteeriumi alusel "kustutab leegi peaaegu täielikult" või "vähendab oluliselt leegi liikumist". Kui leek pääseb leegitõkestist ükskõik millisel moel läbi, võimendub see kohe uuesti, kui saab kaasa voolavast gaasist lisajõudu.

Pildil Protego muuseumis asuv versioon leegitõkestist. Kivihunnik, mis arvati leegi kustutavat. Soomes nimetatakse sellist kogumit keriseks.

Äsja toimunud webinaris käsitlesin leegitõkesti tööd üsna põhjalikult. Webinari saab ka järelvaadata. Lühidalt üle korrates võib öelda, et leegitõkesti on teatud laadi pööratud soojusvaheti. See tõmbab endasse soojust ning kui meenutada tule kolme komponenti, siis lisaks hapnikule ja kütusele on kolmandaks põlemise võimaldajaks just soojus. Kui soojus muutub kütuse isesüttimistemperatuurist madalamaks, ei ole leegil elujõudu ja see kustub. Seepärast tuleb leegitõkesti alati sõltuvalt voolavast gaasisegust (selle plahvatusklassist), leegi tüübist (deflafratsioon või detonatsioon) ning rõhust ja temperatuurist dimensioneerida nii, et saaks olla 100% kindel, et leegilaine selles peatub.

Vastasel juhul oleks sama hea, kui valveruumi seinal oleks jänesekäpp toomas õnne, et süsteemis kunagi üldse leeki ei teki, sest ilma leegita on leegitõkesti asjatu survekao tekitaja ja puhastamist vajav seade.

Kuid tõsiselt rääkides on see ainus klientidega esile kerkiv teema.

"Meil on see gaas sedavõrd must, et väga tihedat sõela liinile ei tahaks…"

Aga võtame siis ühe jänesekäpa ja lepime kokku, et hoiame sõrmed ristis.

  • Konwell
  • Protego
  • blogi
  • kondensaadispetsid
  • leegitõkestid
  • leegitõkesti
  • ohutus
Related kirjoitukset